Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 112/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie nr 112/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie
ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w
głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
23.06.2020 więcej
Zarządzenie nr 111/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie nr 111/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie
powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
23.06.2020 więcej
Zarządzenie nr 110/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie nr 110/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 16
czerwca 2020 r. w sprawie powołania
operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji
wyborczych.
23.06.2020 więcej
Postanowienie Nr 69/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Postanowienie Nr 69/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z
dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w gminie Jedlicze
19.06.2020 więcej
Postanowienie Nr 68/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Postanowienie Nr 68/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z
dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w gminie Jedlicze
19.06.2020 więcej
Postanowienie Nr 67/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Postanowienie Nr 67/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z
dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w gminie Jedlicze
19.06.2020 więcej
Postanowienie Nr 49/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Postanowienie Nr 49/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z
dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14 w gminie Jedlicze
19.06.2020 więcej
Postanowienie Nr 48/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Postanowienie Nr 48/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia
17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji
Wyborczej nr 7 w gminie Jedlicze
19.06.2020 więcej
Postanowienie Nr 47/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Postanowienie Nr 47/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z
dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w gminie Jedlicze
19.06.2020 więcej
Postanowienie Nr 46/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Postanowienie Nr 46/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia
17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji
Wyborczej nr 1 w gminie Jedlicze
19.06.2020 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się