Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 26 kwietnia
2019 r. w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń
kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Jedlicze
26.04.2019 więcej
23.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 10
kwietnia 2019r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w
wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26
maja 2019 r.
15.04.2019 więcej
Informacja zgodnie z załącznikiem (kalendarz wyborczy) do Postanowienia Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r.
Informacja zgodnie z załącznikiem (kalendarz wyborczy) do
Postanowienia Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r.
15.04.2019 więcej
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu
w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
11.04.2019 więcej
Postanowienie nr 112/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 4 kwietnia 2019r.
Postanowienie nr 112/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z
dnia 4 kwietnia 2019r.
11.04.2019 więcej
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
08.04.2019 więcej
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu
w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich
statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
08.04.2019 więcej
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału
obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w
wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
08.04.2019 więcej
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI
WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
08.04.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się