Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr LIII/402/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8 lutego 2018 r.
Uchwała Nr LIII/402/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8
lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na
środowisko
13.02.2018 więcej
Uchwała nr LIII/401/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8 lutego 2018 r.
Uchwała nr LIII/401/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8
lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania w roku 2019 na świadczenie usług powszechnych w
zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania
przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla
Urzędu Gminy w Jedliczu
13.02.2018 więcej
Uchwała Nr LIII/400/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8 lutego 2018 r.
Uchwała Nr LIII/400/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8
lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji
dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy
Jedlicze, przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu
terytorialnego oraz osoby fizyczne w wyższej wysokości niż
określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
13.02.2018 więcej
Uchwała nr LII/399/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 stycznia 2018 r.
Uchwała nr LII/399/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4
stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Jedlicze na lata 2017 – 2023
09.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się