Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr LIX/452/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 sierpnia 2018 r.
Uchwała nr LIX/452/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
sierpnia 2018 r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji
wyborczych
08.08.2018 więcej
Uchwała nr LVIII/451/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11 lipca 2018 r.
Uchwała nr LVIII/451/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11
lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/397/2017 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na
lata 2018-2024
16.07.2018 więcej
Uchwała Nr LVIII/450/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11 lipca 2018 r.
Uchwała Nr LVIII/450/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11
lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2018
rok
16.07.2018 więcej
Uchwała Nr LVIII/449/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11 lipca 2018 r.
Uchwała Nr LVIII/449/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11
lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/328/2017 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie
przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Rozwój opieki
żłobkowej w Gminie Jedlicze” i zabezpieczenia wkładu
własnego
16.07.2018 więcej
Uchwała Nr LVIII/448/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11 lipca 2018 r.
Uchwała Nr LVIII/448/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11
lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/436/2018 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie
zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
16.07.2018 więcej
Uchwała nr LVIII/447/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11 lipca 2018 r.
Uchwała nr LVIII/447/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11
lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/399/2018 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 stycznia 2018r. w sprawie
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedlicze na
lata 2017-2023
16.07.2018 więcej
Uchwała nr LVIII/446/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11 lipca 2018 r.
Uchwała nr LVIII/446/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11
lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy
dzierżawy
16.07.2018 więcej
Uchwała nr LVII/445/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r.
Uchwała nr LVII/445/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22
czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Jedliczu
28.06.2018 więcej
Uchwała nr LVII/444/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r.
Uchwała nr LVII/444/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22
czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/397/2017 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na
lata 2018- 2024
28.06.2018 więcej
Uchwała nr LVII/443/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r.
Uchwała nr LVII/443/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22
czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na 2019 r. na realizację Projektu pn.
„Przebudowa Domu Ludowego w miejscowości Jedlicze – Borek”
28.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się