Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr LXII/472/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 października 2018 r.
Uchwała nr LXII/472/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/153/2016 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie
przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce
Piastowe, Chrokówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne
10.10.2018 więcej
Uchwała nr LXII/471/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 października 2018 r.
Uchwała nr LXII/471/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na
rzecz Gminy Jedlicze nieruchomości położonej w Jedliczu
10.10.2018 więcej
Uchwała nr LXII/470/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 października 2018 r.
Uchwała nr LXII/470/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
października 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska
"Mój Rynek"
10.10.2018 więcej
Uchwała nr LXII/469/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 października 2018 r.
Uchwała nr LXII/469/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
października 2018 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji projektu
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla terenu Gminy Jedlicze na lata 2018 - 2033
10.10.2018 więcej
Uchwała Nr LXI/468/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 września 2018 r.
Uchwała Nr LXI/468/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14
września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na
2018 rok
19.09.2018 więcej
Uchwała Nr LX/467/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 sierpnia 2018 r.
Uchwała Nr LX/467/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
sierpnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII/402/2018 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie
przyjęcia Strategii miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
03.09.2018 więcej
Uchwała Nr LX/466/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 sierpnia 2018 r.
Uchwała Nr LX/466/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
sierpnia 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel
Gminy Jedlicze"
03.09.2018 więcej
Uchwała Nr LX/465/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 sierpnia 2018 r.
Uchwała Nr LX/465/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na
2018 rok
03.09.2018 więcej
Uchwała Nr LX/464/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 sierpnia 2018 r.
Uchwała Nr LX/464/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania własnego Powiatu
Krośnieńskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1945R
Jaszczew - Jedlicze
03.09.2018 więcej
Uchwała Nr LX/463/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 sierpnia 2018 r.
Uchwała Nr LX/463/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania własnego Powiatu
Krośnieńskiego polegającego na przebudowie chodnika w ciągu
drogi powiatowej nr P1847R w m. Jedlicze
03.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się