Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XLIV/338/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Uchwała nr XLIV/338/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
sierpnia 2017 r.w sprawie trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie
Jedlicze oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
05.09.2017 więcej
Uchwała nr XLIII/337/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 lipca 2017 r.
Uchwała nr XLIII/337/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy
na okres 5 lat.
01.08.2017 więcej
Uchwała nr XLIII/336/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 lipca 2017 r.
Uchwała nr XLIII/336/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2017
rok.
01.08.2017 więcej
Uchwała nr XLIII/335/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 lipca 2017 r.
Uchwała nr XLIII/335/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/328/2017 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 13.07.2017 r. w sprawie
przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rozwój opieki
żłobkowej w Gminie Jedlicze” i zabezpieczenia wkładu
własnego
01.08.2017 więcej
Uchwała nr XLIII/334/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 lipca 2017 r.
Uchwała nr XLIII/334/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pn.
„Przebudowa i modernizacja zabytkowego Domu Ludowego w
Jaszczwi” i zabezpieczenia wkładu własnego
01.08.2017 więcej
Uchwała nr XLII/333/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 lipca 2017 r.
Uchwała nr XLII/333/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Gminy Jedlicze
24.07.2017 więcej
Uchwała nr XLII/332/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 lipca 2017 r.
Uchwała nr XLII/332/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
lipca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Jedlicze
24.07.2017 więcej
Uchwała nr XLII/331/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 lipca 2017 r.
Uchwała nr XLII/331/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania w roku 2018 na wykonanie dokumentacji projektowej
dla zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Długie"
24.07.2017 więcej
Uchwała Nr XLII/330/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 lipca 2017 r.
Uchwała Nr XLII/330/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Gminy Jedlicze
24.07.2017 więcej
Uchwała nr XLII/329/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 lipca 2017 r.
Uchwała nr XLII/329/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2017
rok
24.07.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się