Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XLIX/358/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8 listopada 2017 r.
Uchwała nr XLIX/358/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8
listopada 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu
Krośnieńskiego zadania publicznego polegającego na zimowym
utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Jedlicze
13.11.2017 więcej
Uchwała nr XLIX/357/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8 listopada 2017 r.
Uchwała nr XLIX/357/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8
listopada 2017 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedliczu
13.11.2017 więcej
Uchwała nr XLIX/356/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8 listopada 2017 r.
Uchwała nr XLIX/356/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8
listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu
pn:”Dziedzictwo Pogranicza w oczach dzieci” w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja
2014 – 2020
13.11.2017 więcej
Uchwała nr XLVII/355/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 24 października 2017 r.
Uchwała nr XLVII/355/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 24
października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze
na 2017 rok
26.10.2017 więcej
Uchwała Nr XLVI/354/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 października 2017 r.
Uchwała Nr XLVI/354/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
października 2017 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony
dla Gminy Jedlicze”
17.10.2017 więcej
Uchwała Nr XLVI/353/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 października 2017 r.
Uchwała Nr XLVI/353/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na
zadanie pn. „Budowa budynku Samorządowego Żłobka w
Jedliczu”
17.10.2017 więcej
Uchwała Nr XLVI352/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 października 2017 r.
Uchwała Nr XLVI352/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/153/2016 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce
Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko
Wyżne.
17.10.2017 więcej
Uchwała Nr XLVI/351/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 października 2017 r.
Uchwała Nr XLVI/351/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze
na 2017 rok.
17.10.2017 więcej
Uchwała Nr XLVI/350/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 października 2017 r.
Uchwała Nr XLVI/350/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
października 2017 r.zmieniająca uchwałę Nr LXXXIX/462/2010
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
powierzenia Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu zadań własnych Gminy
Jedlicze o charakterze użyteczności publicznej
17.10.2017 więcej
Uchwała nr XLV/349/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 października 2017 r.
Uchwała nr XLV/349/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXXIV/494/2014
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie
ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Jedlicze
04.10.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się