Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr L/368/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała Nr L/368/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Armii
Krajowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Jaszczwi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii
Krajowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Jaszczwi
05.12.2017 więcej
Uchwała Nr L/367/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała Nr L/367/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Żarnowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im. Marii Konopnickiej wchodzącą w skład Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Żarnowcu
05.12.2017 więcej
Uchwała nr L/366/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała nr L/366/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
Władysława Broniewskiego w Piotrówce w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce
05.12.2017 więcej
Uchwała nr L/365/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała nr L/365/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu
05.12.2017 więcej
Uchwała nr L/364/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała nr L/364/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
Zespołu Szkół w Moderówce w ośmioletnią Szkołę
Podstawową w Moderówce
05.12.2017 więcej
Uchwała Nr L/363/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała Nr L/363/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Długiem w
ośmioletnią Szkołę Podstawową w Długiem
05.12.2017 więcej
Uchwała Nr L/362/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała Nr L/362/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dobieszynie
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dobieszynie
05.12.2017 więcej
Uchwała nr XLIX/361/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8 listopada 2017 r.
Uchwała nr XLIX/361/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8
listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na
2017 rok
13.11.2017 więcej
Uchwała nr XLIX/360/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8 listopada 2017 r.
Uchwała nr XLIX/360/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8
listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na 2018 rok na realizację Projektu pn. „Budowa
ogólnodostępnego targowiska „Mój Rynek” w Jedliczu”
13.11.2017 więcej
Uchwała nr XLIX/359/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8 listopada 2017 r.
Uchwała nr XLIX/359/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 8
listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na
zadanie pn. „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Jedlicze na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do
2024 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
13.11.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się