Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 lutego 2017 r.
Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
lutego 2017 r.w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Jedlicze, do
nowego ustroju szkolnego
28.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXVIII/287/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 lutego 2017 r.
Uchwała nr XXXVIII/287/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23
lutego 2017 r.w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pn.
„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap
III”
28.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała nr XXXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/153/2016 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie
przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce
Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko
Wyżne
06.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/285/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała nr XXXVII/285/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedlicze na lata 2017
-2023
06.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/284/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała nr XXXVII/284/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/163/2016
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Jedlicze
06.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/283/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała nr XXXVII/283/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/260/2016 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2017 –
2024
06.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/282/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała nr XXXVII/282/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na
2017 rok
06.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/281/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała nr XXXVII/281/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla
Miasta i Gminy Zagórz
06.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/280/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała nr XXXVII/280/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Miasta Sanok
06.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVII/279/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała Nr XXXVII/279/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego w zakresie wspólnego przygotowania
i realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie energetyki
rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy
Dukla”
06.02.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się