Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XVI/108/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 listopada 2015 r.
Uchwała Nr XVI/108/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
listopada 2015 r. zmiany Uchwały Nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w
Jedliczu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zaciągnięcia
zobowiązań dotyczących opracowania dokumentacji projektowych i
innych dokumentów pozwalających na realizację zadań
inwestycyjnych
18.11.2015 więcej
Uchwała Nr XVI/107/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 lsitopada 2015 r.
Uchwała Nr XVI/107/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
listopada 2015 r. zmiany uchwały Nr XXIV/126/2008 Rady Miejskiej
w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia
do utworzenia stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania
„Kraina Nafty”
18.11.2015 więcej
Uchwała Nr XVI/106/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 listopada 2015 r.
Uchwała Nr XVI/106/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
listopada 2015 r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy w
przedmiocie współdziałania Gminy Jedlicze z Gminą
Wojaszówka w zakresie wspólnej realizacji zadania pn.
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G114657R Jaszczew Bajdy
leżącego na terenie Gminy Jedlicze przyległego do Gminy
Wojaszówka w tym w miejscowości Jaszczew
18.11.2015 więcej
Uchwała Nr XVI/105/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 listopada 2015 r.
Uchwała Nr XVI/105/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na
2015 rok
18.11.2015 więcej
Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 października 2015 r.
Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
października 2015 r.
04.11.2015 więcej
Uchwała nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 października 2015 r.
Uchwała nr XV/103/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
października 2015 r.
04.11.2015 więcej
Uchwała nr XV/102/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 października 2015 r.
Uchwała nr XV/102/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
października 2015 r.
04.11.2015 więcej
Uchwała nr XV/101/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 października 2015 r.
Uchwała nr XV/101/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
października 2015 r.
04.11.2015 więcej
Uchwała Nr XV/100/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 października 2015 r.
Uchwała Nr XV/100/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
października 2015 r.
04.11.2015 więcej
Uchwała nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 października 2015 r.
Uchwała nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28
października 2015 r.
04.11.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się