Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wyniku publicznego I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości przeprowadzonego w dniu 9 września
2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu.
22.09.2015 więcej
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze.
Przetarg dotyczy działek o nr ewid. 291/5 i 722 w Jedliczu oraz
904 w Żarnowcu
11.09.2015 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę
nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze w
miejscowości Jedlicze.
04.09.2015 więcej
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
na dzierżawę nieruchomości przeprowadzonego w dniu 19 sierpnia
2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu
31.08.2015 więcej
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
nieruchomości będących własnością Gminy Jedlicze,
przeprowadzonego w dniu 24 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu
Gminy w Jedliczu. Dot. działki o nr ew. 14 położonej w
Podniebylu
05.08.2015 więcej
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
nieruchomości będących własnością Gminy Jedlicze,
przeprowadzonego w dniu 24 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu
Gminy w Jedliczu. Dot. działki o nr ew. 581 położonej w
Podniebylu
05.08.2015 więcej
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
nieruchomości będących własnością Gminy Jedlicze,
przeprowadzonego w dniu 24 lipca 2015 r. Dot. działek o nr ew.
394/1, 395/1, 396/1, 397/3, 398/2, 399/2, 403/2, 405 położonych
w Porębach.
05.08.2015 więcej
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy
Jedlicze, przeprowadzonego w dniu 29 lipca 2015 r. w siedzibie
Urzędu Gminy w Jedliczu. Dot. działki o nr ew. 1279/2
położonej w Potoku.
05.08.2015 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Jedlicze.Przetarg dotyczy działek w Jaszczwi i Żarnowcu.
30.07.2015 więcej
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę
nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze w
miejscowości Poręby, Podniebyle i Jedlicze.
09.07.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się