Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
nieruchomości będących własnością Gminy Jedlicze,
przeprowadzonego w dniu 24 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu
Gminy w Jedliczu. Dot. działki o nr ew. 581 położonej w
Podniebylu
05.08.2015 więcej
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
nieruchomości będących własnością Gminy Jedlicze,
przeprowadzonego w dniu 24 lipca 2015 r. Dot. działek o nr ew.
394/1, 395/1, 396/1, 397/3, 398/2, 399/2, 403/2, 405 położonych
w Porębach.
05.08.2015 więcej
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy
Jedlicze, przeprowadzonego w dniu 29 lipca 2015 r. w siedzibie
Urzędu Gminy w Jedliczu. Dot. działki o nr ew. 1279/2
położonej w Potoku.
05.08.2015 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Jedlicze.Przetarg dotyczy działek w Jaszczwi i Żarnowcu.
30.07.2015 więcej
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę
nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze w
miejscowości Poręby, Podniebyle i Jedlicze.
09.07.2015 więcej
I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w m. Potok
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Potok -
nr dz. 1279/2
23.06.2015 więcej
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę
nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze w
miejscowości Poręby i Podniebyle.
11.06.2015 więcej
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
na dzierżawę nieruchomości - Piotrówka
25.03.2015 więcej