Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja
o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
pomieszczeń użytkowych przeznaczonych do prowadzenia apteki
ogólnodostępnej znajdującej się w budynku SPG ZOZ Jedlicze
07.01.2016 więcej
Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku przetargu.
04.12.2015 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu
04.12.2015 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę
pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej
03.12.2015 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na najem lokalu stanowiącego własność Gminy Jedlicze: Lokal
w ZSP Jedlicze o pow. 15 m2 - prowadzenie działalności
handlowej
24.11.2015 więcej
Informacja
O wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż
wierzby energetycznej który odbył się w dniu 18 listopada 2015
roku w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu.
20.11.2015 więcej
Informacja
o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości przeprowadzonego w dniu 21 października 2015 roku
w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu
20.11.2015 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze
przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego
03.11.2015 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż wierzby energetycznej
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg pisemny
nieograniczony na sprzedaż wierzby energetycznej - wiek około 6
lat, rosnąca na działce o nr ew. 2240/28 w Jedliczu na
powierzchni 2,90 ha
03.11.2015 więcej
Informacja
o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze: -
część działki nr ew. 2240/28 położonej w Jedliczu
15.10.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się