Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy
Jedlicze.
08.09.2016 więcej
Informacja o wynikach przetargu na zbycie nieruchomości
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na
zbycie nieruchomości przeprowadzonego w dniu 29 sierpnia 2016 r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu
06.09.2016 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości : Dz. nr 1364 o pow. 0,12 ha w Żarnowcu Dz. nr
1362 o pow. 0,15 ha w Żarnowcu Dz. nr 2191/3 o pow. 0,0361 ha w
Jedliczu
29.07.2016 więcej
Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż wierzby energetycznej
Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż wierzby
energetycznej - wybrano ofertę firmy P.P.H.U. Stef-Mark Marian
Stefanik
14.07.2016 więcej
II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż wierzby energetycznej
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza II przetarg pisemny
nieograniczony na sprzedaż wierzby energetycznej- wiek około 7
lat, rosnącej na działce o nr ew. 2240/28 w Jedliczu na
powierzchni 2,90 ha.
02.06.2016 więcej
Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż drewna opałowego
Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż drewna opałowego
24.02.2016 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego
I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego
02.02.2016 więcej
INFORMACJA
Informacja o wyniku przetargu ustnego na dzierżawę
nieruchomości przeprowadzonego w dniu 15 stycznia 2016 roku w
siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu - działka nr ew 14/3 w
miejscowości Dobieszyn.
22.01.2016 więcej
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
14.01.2016 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie:
"Świadczenie usług geodezyjnych"
14.01.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się