Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż drewna opałowego
Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż drewna opałowego
24.02.2016 więcej
I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego
I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego
02.02.2016 więcej
INFORMACJA
Informacja o wyniku przetargu ustnego na dzierżawę
nieruchomości przeprowadzonego w dniu 15 stycznia 2016 roku w
siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu - działka nr ew 14/3 w
miejscowości Dobieszyn.
22.01.2016 więcej
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
14.01.2016 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie:
"Świadczenie usług geodezyjnych"
14.01.2016 więcej
Informacja
o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę
pomieszczeń użytkowych przeznaczonych do prowadzenia apteki
ogólnodostępnej znajdującej się w budynku SPG ZOZ Jedlicze
07.01.2016 więcej
Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku przetargu.
04.12.2015 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu
04.12.2015 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę
pomieszczeń użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie apteki
ogólnodostępnej
03.12.2015 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na najem lokalu stanowiącego własność Gminy Jedlicze: Lokal
w ZSP Jedlicze o pow. 15 m2 - prowadzenie działalności
handlowej
24.11.2015 więcej