Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze. Dotyczy
działek o nr 827/8 i 1086 zlokalizowanych w Dobieszynie.
31.05.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy
Jedlicze
05.05.2017 więcej
Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego
Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na
sprzedaż nieruchomości. Informacja dotyczy działek o nr ewid.
704 i 820/7.
26.01.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny ograniczony na
sprzedaż działek ewidencyjnych, stanowiących własność Gminy
Jedlicze. Ogłoszenie dotyczy działki 704 położonej w
miejscowości Długie.
09.12.2016 więcej
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na
dzierżawę nieruchomości.
21.10.2016 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy
Jedlicze.
08.09.2016 więcej
Informacja o wynikach przetargu na zbycie nieruchomości
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na
zbycie nieruchomości przeprowadzonego w dniu 29 sierpnia 2016 r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu
06.09.2016 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości : Dz. nr 1364 o pow. 0,12 ha w Żarnowcu Dz. nr
1362 o pow. 0,15 ha w Żarnowcu Dz. nr 2191/3 o pow. 0,0361 ha w
Jedliczu
29.07.2016 więcej
Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż wierzby energetycznej
Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż wierzby
energetycznej - wybrano ofertę firmy P.P.H.U. Stef-Mark Marian
Stefanik
14.07.2016 więcej
II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż wierzby energetycznej
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza II przetarg pisemny
nieograniczony na sprzedaż wierzby energetycznej- wiek około 7
lat, rosnącej na działce o nr ew. 2240/28 w Jedliczu na
powierzchni 2,90 ha.
02.06.2016 więcej