Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Jedlicze
04.12.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości
04.12.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
10.11.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Jaszczew
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Jaszczew
08.11.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
22.09.2017 więcej
Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości
Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż
nieruchomości, długie dz. nr ew. 704
07.09.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
29.08.2017 więcej
Wyniki przetargu
Informacja o wynikach I przetargu na sprzedaż nieruchomości
24.08.2017 więcej
Ogłoszenie o przetagu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
07.07.2017 więcej
Informacja o odwołaniu przetargu
Informacja o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż stanowiących własność Gminy Jedlicze nieruchomości
oznaczonych jako działki: 827/8 i 1086 połozone w Dobieszynie
08.06.2017 więcej