Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
DR-1 Deklaracja na podatek rolny
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek
organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości
prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami
samoistnymi gruntów...
15.04.2015 więcej
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek
organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej
będących właścicielami nieruchomości lub obiektów
budowlanych....
15.04.2015 więcej
IL-1 Informacja o lasach
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących
właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów,
użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów...
15.04.2015 więcej
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących
właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów
budowlanych...
15.04.2015 więcej
IR-1 Informacja o gruntach
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących
właścicielami gruntów rolnych, posiadaczami samoistnymi
gruntów rolnych, użytkownikami wieczystymi gruntów...
15.04.2015 więcej
Umorzenie podatku od środków transportu
Postępujemy jak w przypadku podatków rolnego, leśnego i od
nieruchomości
15.04.2015 więcej
Umorzenia podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
Informacje dotyczące wniosku w sprawie umorzenia
14.04.2015 więcej
12