Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Petycja w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Długiem
Petycja w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Długiem
23.06.2016 więcej
Petycja ws. Udostępnienie kontaktu do radnych RM w Jedlicze
Petycja ws. Udostępnienie kontaktu do radnych RM w Jedlicze
03.06.2016 więcej
Petycja ws. Nagrywanie sesji i komisji na VIDEO i publikacja
Petycja ws. Nagrywanie sesji i komisji na VIDEO i publikacja
03.06.2016 więcej
Petycja ws. O unieważnienie przetargu
Petycja ws. O unieważnienie przetargu w sprawie odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlicze
03.06.2016 więcej
Petycja Szulc-Efekt sp. z o.o. z dnia 11.04.2016 r.
w sprawie przekazania zał. nr 2 pt. Program Bezpłatnej Oceny
Stanu Infrastruktury Informatycznej - do wszystkich nadzorowanych
i prowadzonych przez Miasto/Gminę Szkół Podstawowych i
Gimnazjów
03.06.2016 więcej
123