Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Petycja w sprawie banera i linka
Petycja w sprawie banera i linka
02.11.2016 więcej
Petycja w sprawie konkursu "Wzorowa Łazienka"
Petycja w sprawie konkursu "Wzorowa Łazienka"
10.10.2016 więcej
Petycja w sprawie drogi gminnej, rowów i działek gminnych w Porębach
Petycja w sprawie drogi gminnej, rowów i działek gminnych w
Porębach
13.09.2016 więcej
Petycja Szulc-Efekt Sp. z o.o. z dnia 02.08.2016 r.
Petycja ws. archiwizacji w zasobach Urzędu niniejszego wniosku
wraz z załącznikami.
05.08.2016 więcej
Petycja ws. budowy mostu na rzece Jasiołce w Jedliczu-Męcince
Petycja ws. budowy mostu na rzece Jasiołce w Jedliczu-Męcince
04.08.2016 więcej
Petycja w sprawie zorganizowania konferencji prasowej
Petycja w sprawie zorganizowania konferencji prasowej.
28.06.2016 więcej
Petycja w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Długiem
Petycja w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w Długiem
23.06.2016 więcej
Petycja ws. Udostępnienie kontaktu do radnych RM w Jedlicze
Petycja ws. Udostępnienie kontaktu do radnych RM w Jedlicze
03.06.2016 więcej
Petycja ws. Nagrywanie sesji i komisji na VIDEO i publikacja
Petycja ws. Nagrywanie sesji i komisji na VIDEO i publikacja
03.06.2016 więcej
Petycja ws. O unieważnienie przetargu
Petycja ws. O unieważnienie przetargu w sprawie odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlicze
03.06.2016 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się