Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Petycja w sprawie wysokości zasiłku pogrzebowego
Petycja w sprawie wysokości zasiłku pogrzebowego
23.10.2017 więcej
w sprawie udzielenia wsparcia szkołom
Petycja w sprawie udzielenia wsparcia szkołom
13.10.2017 więcej
w sprawie sprzeciwu społecznego rozbudowy spalarni w Jedliczu
Petycja w sprawie sprzeciwu społecznego rozbudowy spalarni w
Jedliczu
13.10.2017 więcej
w sprawie wspierania nauczycieli w pracy z uczniami klas VII i VIII
Petycja w sprawie wspierania nauczycieli w pracy z uczniami klas
VII i VIII
13.10.2017 więcej
Petycja w sprawie miejsc postojowych przy ul. Łukasiewicza 1 w Jedliczu
Petycja w sprawie miejsc postojowych przy ul. Łukasiewicza 1 w
Jedliczu
10.07.2017 więcej
Zbiorcze zestawienie petycji złożonych do Burmistrza Gminy w 2016 roku
Zbiorcze zestawienie petycji złożonych do Burmistrza Gminy
Jedlicze w 2016 roku
30.06.2017 więcej
Zbiorcze zestawienie petycji złożonych do Rady Miejskiej w 2016 roku
Zbiorcze zestawienie petycji złożonych do Rady Miejskiej w
Jedliczu w 2016 roku
30.06.2017 więcej
Petycja w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA"
Petycja w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach programu
"Podwórko Talentów NIVEA"
24.05.2017 więcej
Petycja w sprawie utworzenia miejsc postojowych
Petycja w sprawie utworzenia miejsc postojowych.
18.04.2017 więcej
Petycja w sprawie zakładki na stronie internetowej
Petycja w sprawie zakładki na stronie internetowej
03.11.2016 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się