Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Interpelacja radnego Jana Krajewskiego z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie zamontowania progu zwalniającego w Żarnowcu
31.05.2019 więcej
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie stanu technicznego Domu Ludowego Moderówka -
Białkówka
08.05.2019 więcej
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie remontu drogi położonej w Moderówce na dz. o nr
ewiden. 403 i 252
13.03.2019 więcej
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia informacji kiedy nastąpi dokończenie
kanalizacji do trzech budynków położonych w Moderówce
13.03.2019 więcej
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie wskazania terminu dokończenia remontu drogi gminnej nr
G114651R położonej w Moderówce
13.03.2019 więcej
Interpelacja radnej Zofii Kusiak z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie remontu ciągu drogi gminnej nr G114655R położonej w
miejscowości Moderówka
13.03.2019 więcej
Interpelacja Pana Janusza Lipki z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie kosztów związanych z gospodarką śmieciową w latach
2012 - 2018.
05.02.2019 więcej
Interpelacja Pana Janusza Lipki z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie przedstawienia zestawienia zawierającego informację o
wpływach z tytułu pobierania przez gminę podatków i opłat z
podziałem na sołectwa a w mieście na osiedla.
05.02.2019 więcej
Interpelacja Pana Janusza Lipki z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie przedstawienia zestawienia zawierającego informację o
przygotowanych dokumentacjach inwestycyjnych w gminie Jedlicze w
latach 2012 - 2018.
05.02.2019 więcej
Interpelacja Pana Janusza Lipki z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie przedstawienia zestawienia zawierającego informację o
inwestycjach prowadzonych przez Gminę Jedlicze w latach
2014-2018.
04.02.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się