2016-05-18

Wykaz osób oraz jednostek - umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku.

Załączniki

  Wykaz2015.pdf 1,88 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wykaz2015uzupelniony.pdf 858,61 KB (pdf) szczegóły pobierz