2016-05-18

Wykaz osób oraz jednostek - umorzenia, odroczenia, pomoc publiczna.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku.

Załączniki

  Wykaz2011.pdf 567,89 KB (pdf) szczegóły pobierz