Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XLVI/354/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 października 2017 r.
Uchwała Nr XLVI/354/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
października 2017 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony
dla Gminy Jedlicze”
17.10.2017 więcej
Uchwała Nr XLVI/353/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 października 2017 r.
Uchwała Nr XLVI/353/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na
zadanie pn. „Budowa budynku Samorządowego Żłobka w
Jedliczu”
17.10.2017 więcej
Uchwała Nr XLVI352/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 października 2017 r.
Uchwała Nr XLVI352/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/153/2016 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce
Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko
Wyżne.
17.10.2017 więcej
Uchwała Nr XLVI/351/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 października 2017 r.
Uchwała Nr XLVI/351/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze
na 2017 rok.
17.10.2017 więcej
Uchwała Nr XLVI/350/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 października 2017 r.
Uchwała Nr XLVI/350/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
października 2017 r.zmieniająca uchwałę Nr LXXXIX/462/2010
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
powierzenia Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu zadań własnych Gminy
Jedlicze o charakterze użyteczności publicznej
17.10.2017 więcej
Uchwała nr XLV/349/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 października 2017 r.
Uchwała nr XLV/349/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXXIV/494/2014
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie
ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Jedlicze
04.10.2017 więcej
Uchwała Nr XLV/348/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 października 2017 r.
Uchwała Nr XLV/348/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/281/2017
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r. roku w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Zagórz
04.10.2017 więcej
Uchwała nr XLV/347/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 października 2017 r.
Uchwała nr XLV/347/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/280/2017
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Sanok
04.10.2017 więcej
Uchwała Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 października 2017 r.
Uchwała Nr XLV/346/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy
dzierżawy na okres 5 lat
04.10.2017 więcej
Uchwała nr XLV/345/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2 października 2017 r.
Uchwała nr XLV/345/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 2
października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze
na 2017 rok
04.10.2017 więcej