Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XLIII/337/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 lipca 2017 r.
Uchwała nr XLIII/337/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy
na okres 5 lat.
01.08.2017 więcej
Uchwała nr XLIII/336/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 lipca 2017 r.
Uchwała nr XLIII/336/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2017
rok.
01.08.2017 więcej
Uchwała nr XLIII/335/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 lipca 2017 r.
Uchwała nr XLIII/335/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/328/2017 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 13.07.2017 r. w sprawie
przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rozwój opieki
żłobkowej w Gminie Jedlicze” i zabezpieczenia wkładu
własnego
01.08.2017 więcej
Uchwała nr XLIII/334/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27 lipca 2017 r.
Uchwała nr XLIII/334/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 27
lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pn.
„Przebudowa i modernizacja zabytkowego Domu Ludowego w
Jaszczwi” i zabezpieczenia wkładu własnego
01.08.2017 więcej
Uchwała nr XLII/333/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 lipca 2017 r.
Uchwała nr XLII/333/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Gminy Jedlicze
24.07.2017 więcej
Uchwała nr XLII/332/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 lipca 2017 r.
Uchwała nr XLII/332/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
lipca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Jedlicze
24.07.2017 więcej
Uchwała nr XLII/331/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 lipca 2017 r.
Uchwała nr XLII/331/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania w roku 2018 na wykonanie dokumentacji projektowej
dla zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Długie"
24.07.2017 więcej
Uchwała Nr XLII/330/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 lipca 2017 r.
Uchwała Nr XLII/330/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
lipca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Gminy Jedlicze
24.07.2017 więcej
Uchwała nr XLII/329/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 lipca 2017 r.
Uchwała nr XLII/329/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2017
rok
24.07.2017 więcej
Uchwała nr XLII/328/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 lipca 2017 r.
Uchwała nr XLII/328/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13
lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pn.
"Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Jedlicze" i zabezpieczenia
wkładu włąsnego
24.07.2017 więcej