Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała nr XXXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała nr XXXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/153/2016 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie
przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce
Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko
Wyżne
06.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/285/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała nr XXXVII/285/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedlicze na lata 2017
-2023
06.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/284/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała nr XXXVII/284/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/163/2016
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Jedlicze
06.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/283/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała nr XXXVII/283/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/260/2016 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2017 –
2024
06.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/282/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała nr XXXVII/282/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na
2017 rok
06.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/281/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała nr XXXVII/281/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla
Miasta i Gminy Zagórz
06.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/280/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała nr XXXVII/280/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Miasta Sanok
06.02.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVII/279/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała Nr XXXVII/279/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego w zakresie wspólnego przygotowania
i realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie energetyki
rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy
Dukla”
06.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/278/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała nr XXXVII/278/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania w roku 2018 na wykonanie dokumentacji projektowej
dla zadania pn.: „Budowa mostu Jedlicze-Męcinka Brzezówka”
06.02.2017 więcej
Uchwała nr XXXVII/277/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r.
Uchwała nr XXXVII/277/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31
stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze w drodze
bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty
06.02.2017 więcej
12