Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwały Nr L/381/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwały Nr L/381/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/260/2016
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2017-2024
05.12.2017 więcej
Uchwała Nr L/380/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała Nr L/380/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r.s) zmieniający uchwałę Nr LXXXIX/462/2010
Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
powierzenia Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu zadań własnych Gminy
Jedlicze o charakterze użyteczności publicznej
05.12.2017 więcej
Uchwała Nr L/379/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała Nr L/379/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy
na okres 1 roku
05.12.2017 więcej
Uchwała nr L/378/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała nr L/378/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy
na okres 3 lat
05.12.2017 więcej
Uchwałą nr L/377/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwałą nr L/377/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w trybie
przetargowym
05.12.2017 więcej
Uchwała Nr L/376/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała Nr L/376/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na 2018 rok na realizację Projektu pn.
„Przebudowa i modernizacja zabytkowego Domu Ludowego w
Jaszczwi”
05.12.2017 więcej
Uchwała Nr L/375/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała Nr L/375/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na 2018 i 2019 rok na realizację Projektu pn.
„Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Jedlicze”
05.12.2017 więcej
Uchwała Nr L/374/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała Nr L/374/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/360/2017 Rady
Miejskiej w Jedliczu z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 rok na
realizację Projektu pn. „Budowa ogólnodostępnego targowiska
„Mój Rynek” w Jedliczu”
05.12.2017 więcej
Uchwała nr L/373/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała nr L/373/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania w roku 2018 na wykonanie dokumentacji projektowej
dla zadania pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowo –
wykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Piotrówka oraz Chlebna przysiółek Wądoły”
05.12.2017 więcej
Uchwała Nr L/372/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 r.
Uchwała Nr L/372/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29
listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na
2017 rok
05.12.2017 więcej