Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Uchwała nr XXXIX/303/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r.
Uchwała nr XXXIX/303/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20
marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Jedlicze na 2017 rok.
23.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXIX/302/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r.
Uchwała Nr XXXIX/302/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20
marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2017
rok.
23.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXIX/301/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r.
Uchwała Nr XXXIX/301/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20
marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Jedlicze, do nowego ustroju
szkolnego.
23.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXIX/300/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r.
Uchwała Nr XXXIX/300/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20
marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy
na okres 5 lat.
23.03.2017 więcej
Uchwała nr XXXIX/299/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r.
Uchwała nr XXXIX/299/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20
marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy
na okres 5 lat.
23.03.2017 więcej
Uchwała nr XXXIX/298/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r.
Uchwała nr XXXIX/298/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20
marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania w roku 2018 na zakup licencji oprogramowania do
obsługi prawnej Urzędu Gminy w Jedliczu, Zespołu Ekonomiczno
– Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu i Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu.
23.03.2017 więcej
Uchwała nr XXXIX/297/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r.
Uchwała nr XXXIX/297/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20
marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania w roku 2018 na wykonanie usługowego prowadzenia
audytu wewnętrznego w Gminie Jedlicze.
23.03.2017 więcej
Uchwała nr XXXIX/296/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r.
Uchwała nr XXXIX/296/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20
marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Jedliczu oraz wprowadzenia jego tekstu jednolitego.
23.03.2017 więcej
Uchwała nr XXXIX/295/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r.
Uchwała nr XXXIX/295/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20
marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas
pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Jedlicze, do postępowania rekrutacyjnego
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z
liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów.
23.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXIX/294/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 marca 2017 r.
Uchwała Nr XXXIX/294/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20
marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą
punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze.
23.03.2017 więcej
1234