Lista artykułów

Nazwa artykułu
Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno
20.10.2016 więcej
Raport z Konsultacji Społecznych Strategii MOF Krosno
Raport z Konsultacji Społecznych Strategii Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na
środowisko.
20.10.2016 więcej
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii MOF Krosno
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu
"Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno"
22.09.2016 więcej
Konsultacje społeczne projektu Strategii MOF Krosno
Konsultacje społeczne projektu Strategii Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Krosno.
14.09.2016 więcej