Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wynikach przetargu
Informacja o wynikach III przetargu nieograniczonego na sprzedaż
drewna opałowego
14.08.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna wielkowymiarowego
gatunku: dąb, buk, lipa, wiąz, osika, sosna, jawor
10.08.2017 więcej
Ogłoszenie o III przetargu pisemnym na sprzedaż drewna
Ogłoszenie o III przetargu pisemnym na sprzedaż drewna
znajdującego się na placu przy ul. Kościuszki w Jedliczu
26.07.2017 więcej
Informacja o wynikach przetargu
Informacja o wynikach przetargu sprzedaży drewna znajdującego
się na placu przy ul. Kościuszki w Jedliczu
25.07.2017 więcej
Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego na
sprzedaż drewna wielkowymiarowego gatunku buk oraz dąb.
17.07.2017 więcej
Informacja o wynikach przetargu
Informacja o wynikach przetargu pisemnego nieograniczonego na
sprzedaż drewna wielkowymiarowego, gatunku dąb
07.07.2017 więcej
Informacja o wynikach przetargu
Informacja o wynikach II przetargu pisemnego nieograniczonego na
sprzedaż drewna wielkowymiarowego gatunku buk oraz dąb
05.07.2017 więcej
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż drewna opałowego
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż drewna opałowego
02.07.2017 więcej
Informacja o wynikach przetargu
Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż drewna opałowego
02.07.2017 więcej
Informacja o wynikach przetargu
Informacja o wynikach VI przetargu pisemnego nieograniczonego na
sprzedaż wierzby energetycznej - wiek około 8 lat, rosnącej na
działce nr ewid. 2240/28
29.06.2017 więcej