Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg pisemny
nieograniczony na sprzedaż drewna wielkowymiarowego gatunku buk,
lipa, jesion
17.02.2017 więcej
Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż drewna wielkowymiarowego, gatunku dąb znajdującego
się na składzie drewna w obrębie działki nr 510 w Żarnowcu.
03.02.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg nieograniczony na
sprzedaż drewna wielkowymiarowego.
03.02.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż drewna wielkowymiarowego rodzaju dąb
zlokalizowanego na składzie w Żarnowcu (działka nr ewid. 510)
13.01.2017 więcej
Ogłoszenie
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza możliwość nabycia drewna
przez mieszkańców Gminy Jedlicze w trybie bezprzetargowym.
14.12.2016 więcej
Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku III przetargu pisemnego nieograniczonego na
sprzedaż drewna opałowego w sortymencie S4.
09.12.2016 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza III przetarg pisemny
nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego w sortymencie S4.
21.11.2016 więcej
Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego na
sprzedaż drewna opałowego w sortymencie S4.
10.11.2016 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza II przetarg pisemny
nieograniczony na sprzedaż następującego drewna opałowego i
tartacznego: drewno opałowe sortyment S4, drewno tartaczne
sortyment WD2.
20.10.2016 więcej
Informacja o wyniku przetargu
Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż
drewna opałowego w sortymencie S4
06.10.2016 więcej
12