Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

12

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 827/27 w m. Dobieszyn 2017-05-05 10:00 przetarg nieograniczony 2017-04-20 Zobacz
2 Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr ewid.1471/3 w m. Jedlicze. Przebudowa ... 2017-05-05 10:00 przetarg nieograniczony 2017-04-18 Zobacz
3 Przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 1346/2 w m. Jedlicze, Przeb... 2017-04-28 10:00 przetarg nieograniczony 2017-04-13 Zobacz
4 Przebudowa drogi zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 1346/2 w m. Jedlicze, Prze... 2017-04-07 10:00 zapytanie o cenę 2017-04-10 Zobacz
5 Budowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu 2017-03-28 10:00 przetarg nieograniczony 2017-04-07 Zobacz
6 Utrzymanie dróg o nawierzchni żwirowej na terenie Gminy Jedlicze w 2017r 2017-03-21 10:00 zapytanie o cenę 2017-03-27 Zobacz
7 Remont cząstkowy dróg o nawierzchniach ulepszonych dla których właścicielem j... 2017-03-20 10:05 zapytanie o cenę 2017-03-27 Zobacz
8 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jedlicze, Długie i Chlebna 2017-03-03 10:00 przetarg nieograniczony 2017-03-23 Zobacz
9 Budowa garażu dla OSP Poręby – etap I 2017-03-06 10:00 przetarg nieograniczony 2017-03-23 Zobacz
10 Wycinka wraz ze zrywką drzew rosnących na części działki leśnej nr ewid. 510 ... 2017-03-14 12:00 zapytanie o cenę 2017-03-22 Zobacz
12