Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 01.03.2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie
wykonania zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Jedlicze.
06.03.2017 więcej
Zarządzenie Nr 330/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 20.12.2016 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z
udzieleniem dotacji na jego realizację
21.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 327/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 16.12.2016 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie wykonania
zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu z dziedziny: narciarstwa biegowego w Gminie
Jedlicze
19.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 231/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 21.09.2016 r.
Zarządzenie Nr 231/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia
21.09.2016r. w sprawie udzielenia dotacji na zadanie z zakresu
ochrony i promocji zdrowia: Funkcjonowanie diabetyka poza
miejscem zamieszkania"
22.09.2016 więcej
Zarządzenie Nr 190/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 3.08.2016 r.
udzielenie dotacji na wsparcie wykonania zadania publicznego z
zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego zadanie pn.: Opera Ślaska WESOŁA WDÓWKA - Festiwal
w Żarnowcu
04.08.2016 więcej
Zarządzenie Nr 158/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Nr 158/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 8 lipca
2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
wykonania zadania publicznego: Organizowania sportowych wakacji
2016
08.07.2016 więcej
Zarządzenie Nr 139/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Nr 139/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 17
czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie
wykonania zadania publicznego z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury...
17.06.2016 więcej
Zarządzenie Nr 123/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie Nr 123/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 6
czerwca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu
ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu
turystyki: Kolonia
06.06.2016 więcej
Zarządzenie Nr 110/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 24.05.2016r.
Zarządzenie Nr 110/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 24 maja
2016 r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie wykonania
zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej
27.05.2016 więcej
Zarządzenie nr 56/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze
Zarządzenie nr 56/2016 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 11 marca
2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
wsparcie wykonania zadań w zakresie rozwoju sportu w Gminie
Jedlicze
15.03.2016 więcej