Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedliczu
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Jedliczu Pana Piotra Woźniaka za 2015 rok
29.07.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe radnej Anny Zaleszczuk.
Oświadczenie majątkowe radnej Anny Zaleszczuk za 2015 rok.
16.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe radnej Ewy Okulskiej.
Oświadczenie majątkowe radnej Ewy Okulskiej za 2015 rok.
16.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe radnego Tadeusza Kędry.
Oświadczenie majątkowe radnego Tadeusza Kędry za 2015 rok.
16.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe radnego Ryszarda Dziury
Oświadczenie majątkowe radnego Ryszarda Dziury za 2015 rok.
16.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe radnego Romana Kopcia.
Oświadczenie majątkowe radnego Romana Kopcia za 2015 rok.
16.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe radnego Krzysztofa Gałuszki.
Oświadczenie majątkowe radnego Krzysztofa Gałuszki za 2015
rok.
16.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe radnego Józefa Tuckiego.
Oświadczenie majątkowe radnego Józefa Tuckiego za 2015 rok.
16.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe radnego Stanisława Twaroga.
Oświadczenie majątkowe radnego Stanisława Twaroga za 2015 rok.
16.06.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe radnej Teresy Patli.
Oświadczenie majątkowe radnej Teresy Patli za 2015 rok.
16.06.2016 więcej
12345