Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Petycja w sprawie miejsc postojowych przy ul. Łukasiewicza 1 w Jedliczu
Petycja w sprawie miejsc postojowych przy ul. Łukasiewicza 1 w
Jedliczu
10.07.2017 więcej
Zbiorcze zestawienie petycji złożonych do Burmistrza Gminy w 2016 roku
Zbiorcze zestawienie petycji złożonych do Burmistrza Gminy
Jedlicze w 2016 roku
30.06.2017 więcej
Zbiorcze zestawienie petycji złożonych do Rady Miejskiej w 2016 roku
Zbiorcze zestawienie petycji złożonych do Rady Miejskiej w
Jedliczu w 2016 roku
30.06.2017 więcej
Petycja w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA"
Petycja w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach programu
"Podwórko Talentów NIVEA"
24.05.2017 więcej
Petycja w sprawie utworzenia miejsc postojowych
Petycja w sprawie utworzenia miejsc postojowych.
18.04.2017 więcej
Petycja w sprawie zakładki na stronie internetowej
Petycja w sprawie zakładki na stronie internetowej
03.11.2016 więcej
Petycja w sprawie banera i linka
Petycja w sprawie banera i linka
02.11.2016 więcej
Petycja w sprawie konkursu "Wzorowa Łazienka"
Petycja w sprawie konkursu "Wzorowa Łazienka"
10.10.2016 więcej
Petycja w sprawie drogi gminnej, rowów i działek gminnych w Porębach
Petycja w sprawie drogi gminnej, rowów i działek gminnych w
Porębach
13.09.2016 więcej
Petycja Szulc-Efekt Sp. z o.o. z dnia 02.08.2016 r.
Petycja ws. archiwizacji w zasobach Urzędu niniejszego wniosku
wraz z załącznikami.
05.08.2016 więcej
12