2014-11-14

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki
Zdrowotnej

ul. Traugutta 3, 38-460 Jedlicze
Telefon (13) 438 09 18
Fax (13) 438 09 18
E-mail: zoz_jedlicze@op.pl
 
Teresa Jurczak - Dyrektor
 
Charakterystyka działalności SPG ZOZ Jedlicze
 
 
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu świadczy usługi zdrowotne na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: 
- podstawowej opieki zdrowotnej 
- specjalistycznych świadczeń zdrowotnych 
- rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych 
- opieki stomatologicznej 
- pielęgniarskiej opieki długoterminowej 
- hospicjum domowego 
- profilaktycznej opieki zdrowotnej 
- usług z zakresu medycyny pracy na podstawie zawartych umów z zakładami pracy 
 
 
Świadczenia zdrowotne są realizowanie w czterech placówkach medycznych tj: Przychodni Rejonowej w Jedliczu, Ośrodku Zdrowia w Jaszczwi i Punkcie Lekarskim w Potoku i Moderówce. 
 
 
------------------------------------------------------------------ 
Przychodnia Rejonowa w Jedliczu 
Podstawowa Opieka Zdrowotna 
Poradnia dla Dzieci 
Lek. Ewa Skiba - specjalista chorób dzieci 
Poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 11.00 
Środa od godz. 14.00 do godz. 18.00 
Czwartek od godz, 7.30 do godz. 11.45 
Piątek od godz. 7.30 do godz. 11.00 
 
Lek. Ewa Iwaniuk - specjalista pediatra 
Poniedziałek od godz. 15.30 do godz. 18.00 
Wtorek od godz. 8.00 do godz. 11.00 
Środa od godz. 8.00 do godz. 11.00 
Czwartek od godz. 15.30 do godz. 18.00 
Piątek od godz. 15.30 do godz. 18.00 
 
Poradnia Ogólna 
Lek. Bolesława Goleń - specjalista chorób wewnętrznych 
Poniedziałek od godz. 10.30 do godz. 18.00 
Wtorek od godz. 8.30 do godz. 13.30 
Środa od godz. 8.30 do godz. 13.30 
Czwartek od godz. 8.30 do godz. 13.30 
Piątek od godz. 8.30 do godz. 13.30 
 
Lek. Ewa Półchłopek 
Poniedziałek od godz. 7.50 do godz. 11.30 
Wtorek od godz. 7.50 do godz. 11.30 
 
Lek. Jolanta Dubis 
Poniedziałek od godz. 11.00 do godz. 15.00 
Wtorek od godz. 13.00 do godz. 17.00 
Środa od godz. 12.00 do godz. 17.00 
Czwartek od godz. 14.00 do godz. 18.00 
Piątek od godz. 13.00 do godz. 17.00 
 
 
------------------------------------------------------------------- 
Specjalistyczna Opieka Zdrowotna 
Poradnia Ginekologiczna 
------------------------------------------------------------------- 
 
Lek. Piotr Wajda – specjalista ginekologii i położnictwa 
Poniedziałek od godz. 15.00 do godz. 18.00 
Czwartek od godz. 10.00 do godz. 13.00 
Piątek od godz. 7.30 do godz. 12.00 
 
Lek. Jolanta Płutniak – specjalista ginekologii i położnictwa 
Wtorek od godz. 9.00 do godz. 12.00 
Środa od godz. 15.00 do godz. 19.00 
 
------------------------------------------------------- 
Poradnia Otolaryngologiczna 
 
Lek. Paweł Rygiel – specjalista otolaryngolog 
Poniedziałek od godz. 16.00 do godz. 19.00 
Czwartek od godz. 16.00 do godz. 19.00 
 
------------------------------------------------------------ 
Poradnia Kardiologiczna 
Lek. Małgorzata Krzanowska - specjalista kardiolog 
Piątek od godz. 9.30 do godz. 15.00 
 
--------------------------------------------------------------- 
Poradnia Okulistyczna 
Lek. Łucja Topolska – specjalista okulistyki 
Wtorek od godz. 15.00 do godz. 18.00 
Czwartek od godz. 14.30 do godz. 18.00 
 
---------------------------------------------------------------- 
Poradnia Diabetologiczna 
Lek. Małgorzata Bieńkowska-Nowak - specjalista diabetolog 
Środa od godz. 15.00 do godz. 18.00 
 
---------------------------------------------------------------- 
Poradnia Neurologiczna 
Lek. Rafał Jucha - specjalista neurolog 
Wtorek od godz. 15.00 do godz. 18.00 
 
 
Lek. Małgorzata Wilk- specjalista neurolog 
Czwartek od godz. 15.15 do godz. 20.00 
 
---------------------------------------------------------------- 
Poradnia Medycyny Sportowej 
Lek. Bolesława Goleń - uprawniona do wykonywania badań 
Poniedziałek od godz. 16.00 do godz. 19.00 
Środa od godz. 12.00 do godz. 14.00 
Czwartek od godz. 12.00 do godz. 14.00 
 
------------------------------------------------------------- 
Poradnia Reumatologiczna 
 
Lek. Marian Owoc - specjalista reumatolog 
Wtorek od godz. 8.00 do godz. 13.30 
 
Lek. Irena Socha – specjalista reumatolog 
Środa od godz. 16.00 do godz. 19.00 
 
--------------------------------------------------------------- 
Poradnia Dermatologiczna 
Lek. Danuta Bąk – specjalista dermatologii i wenerologii 
Poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 14.00 
Czwartek od godz. 16.00 do godz. 18.00 
 
------------------------------------------------------------ 
Poradnia Alergologiczna 
Lek. Ewa Półchłopek – specjalista alergolog 
Środa od godz. 8.00 do godz. 11.00 
Czwartek od godz. 14.00 do godz. 17.30 
Piątek od godz. 8.00 do godz. 11.00 
 
--------------------------------------------------------------- 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
Lek. Alicja Hoc – specjalista psychiatrii 
Poniedziałek od godz. 16.00 do godz. 18.30 
Piątek od godz. 9.00 do godz. 10.00 
 
 
--------------------------------------------------------------- 
Poradnia Psychologiczna 
Marta Majewska – Psycholog 
Poniedziałek od godz. 10.00 do godz. 12.00 
Środa od godz. 16.30 do godz. 19.00 
 
 
--------------------------------------------------------------- 
Poradnia Endokrynologiczna 
Lek. Małgorzata Harasimowicz – specjalista endokrynolog 
1 wtorek m-ca od godz. 13.00 do godz. 16.00 
Środa od godz. 10.00 do godz. 13.00 
 
 
--------------------------------------------------------------- 
Poradnia Medycyny Pracy 
Lek. Bolesława Goleń - specjalista chorób wewnętrznych 
Poniedziałek od godz. 13.0 do godz. 14.00 
Wtorek od godz. 12.00 do godz. 13.00 
Środa od godz. 12.00 do godz. 13.00 
Czwartek od godz, 12.00 do godz. 13.00 
Piątek od godz. 12.00 do godz. 13.00 
 
 
----------------------------------------------------------------- 
Badania diagnostyczne 
 
 
-------------------------------------------------------------- 
USG 
Lek. Michał Grochowiec 
Terminy do uzgodnienia po wcześniejszej rejestracji 
Spirometria 
Terminy do uzgodnienia po wcześniejszej rejestracji 
 
 
--------------------------------------------------------------- 
Pobieranie materiału do badań analitycznych 
Poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 9.00 
Wtorek od godz. 7.00 do godz. 8.30 
Środa od godz. 7.00 do godz. 9.00 
Czwartek od godz. 7.00 do godz. 9.00 
Piątek od godz. 7.00 do godz. 9.00 
 
 
==============================================
Ośrodek Zdrowia w Jaszczwi 
Podstawowa Opieka Zdrowotna 
Lek. Artur Stachowicz – specjalista medycyny rodzinnej i pediatra I stopnia specjalizacji. 
Poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00 
Wtorek od godz. 14.30 do godz. 18.00 
Środa od godz. 12.00 do godz. 14.00 
Czwartek od godz. 8.00 do godz. 11.00 
Piątek od godz. 12.00 do godz. 14.00 
 
 
-------------------------------------------------------------- 
Stomatologiczna Opieka Zdrowotna 
Lek. stomatolog Magdalena Pawluś–Duda 
Poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 13.00 
Wtorek od godz. 14.30 do godz. 18.00 
Środa od godz. 7.00 do godz. 13.00 - protetyka 
Czwartek od godz. 12.00 do godz. 18.00 
 
 
-------------------------------------------------------------- 
Ośrodek rehabilitacji ambulatoryjnej 
Poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 18.00 
Wtorek od godz. 8.00 do godz. 18.00 
Środa od godz. 8.00 do godz. 18.00 
Czwartek od godz. 8.00 do godz. 18.00 
Piątek od godz. 8.00 do godz. 18.00 
 
==============================================
 
Punkt Lekarski w Potoku 
Podstawowa Opieka Zdrowotna 
Lek. Mariusz Szepelak – lekarz chorób wewnętrznych 
Poniedziałek od godz. 16.00 do godz. 18.00 
Środa od godz. 16.00 do godz. 18.00 
 
Lek. Władysław Pudło - pediatra 
Wtorek - 15.15 - 17.00 
Piątek - 15.15 - 17.00 
 
==============================================
 
Punkt Lekarski w Moderówce 
Podstawowa Opieka Zdrowotna 
Lek. Artur Stachowicz – specjalista medycyny rodzinnej i pediatra I stopnia specjalizacji. 
Poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 14.00 
Czwartek od godz. 14.00 do godz. 17.00 
 
Lek. Jolanta Dubis 
Środa od godz. 9.00 do godz. 11.30 
 
 
==============================================
 
---------------------------------------------------------------- 
Gabinet Stomatologiczny przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jedliczu 
Stomatologiczna Opieka Zdrowotna 
Lek. stomatolog Małgorzata Nagnajewicz 
Wtorek od godz. 7.00 do godz. 13.00 
Środa od godz. 7.00 do godz. 13.00 
Czwartek od godz. 12.00 do godz. 18.00 
 
Piątek od godz. 7.00 do godz. 13.00 
 
 
W placówkach medycznych SPG ZOZ Jedlicze są realizowane programy profilaktyczne w zakresie: 
1/ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w przedziale wiekowym od 40 – 65 lat 
2/ profilaktyki chorób układu krążenia w przedziale wiekowym od 35 – 55 lat 
3/ profilaktyki chorób odtytoniowych pow. 7-mego roku życia 
4/ raka szyjki macicy w przedziale wiekowym od 25 do 59 roku życia 
 
Dla pacjentów wymagających szczególnej opieki medycznej SPG ZOZ Jedlicze zakontraktował usługi medyczne w zakresie: 
- pielęgniarskiej opieki długoterminowej 
- hospicjum domowego 
Świadczenia te mogą być wykonywane w promieniu 30 km od siedziby 

Załączniki

  Regulamin Porządko...OZ w Jedliczu 2,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Rady Spo...OZ w Jedliczu 511,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut SPG ZOZ 317,37 KB (pdf) szczegóły pobierz