Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w trybie przetargowym
20.10.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do sprzedaży przetargowej
04.09.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do sprzedaży przetargowej
04.09.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
03.08.2017 więcej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze przeznaczonych do sprzedaży przetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do sprzedaży przetargowej. Wykaz dotyczy działki
o nr ewid. 820/7.
12.07.2017 więcej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze przeznaczonych do sprzedaży przetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do sprzedaży przetargowej. Wykaz dotyczy działki
o nr ewid. 704.
12.07.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do sprzedaży przetargowej
04.07.2017 więcej
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Jedlicze
przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz
najemcy
29.06.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej z urzędu
podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
położonych w obrębie Potok, jednostce ewidencyjnej Jedlicze
22.06.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do sprzedaży przetargowej. Dotyczy działki nr
1394.
15.05.2017 więcej