Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej z urzędu
podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
położonych w obrębie Potok, jednostce ewidencyjnej Jedlicze
22.06.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do sprzedaży przetargowej. Dotyczy działki nr
1394.
15.05.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej.
04.05.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do sprzedaży przetargowej. Wykaz dotyczy działki
o nr ewid. 1086.
13.04.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do sprzedaży przetargowej. Wykaz dotyczy działki
o nr ewid. 878/8.
13.04.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Dotyczy
nieruchomości położonych na działce nr 462 w Długiem i
działce nr 338/1 w Dobieszynie.
10.04.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w trybie przetargowym
ustnym nieograniczonym. Dotyczy części działek nr 1267, 1268,
1269 oraz działki 772/1.
31.03.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w trybie przetargowym
ustnym nieograniczonym. Dotyczy działek nr 997/12 oraz części
działek nr 1941/13 i 1941/26.
31.03.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
09.03.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie
bezprzetargowym. Dotyczy działki nr 1365/35 położonej w
Jedliczu przy ul. Trzecieskiego.
13.02.2017 więcej