Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do sprzedaży przetargowej. Wykaz dotyczy działki
o nr ewid. 1086.
13.04.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do sprzedaży przetargowej. Wykaz dotyczy działki
o nr ewid. 878/8.
13.04.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Dotyczy
nieruchomości położonych na działce nr 462 w Długiem i
działce nr 338/1 w Dobieszynie.
10.04.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w trybie przetargowym
ustnym nieograniczonym. Dotyczy części działek nr 1267, 1268,
1269 oraz działki 772/1.
31.03.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w trybie przetargowym
ustnym nieograniczonym. Dotyczy działek nr 997/12 oraz części
działek nr 1941/13 i 1941/26.
31.03.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
09.03.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie
bezprzetargowym. Dotyczy działki nr 1365/35 położonej w
Jedliczu przy ul. Trzecieskiego.
13.02.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w trybie
bezprzetargowym. Dotyczy działki nr. 1581/1 położonej w
miejscowości Moderówka.
13.02.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Wykaz
dotyczy działki 1233/1 położonej w miejscowości Jedlicze.
07.12.2016 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Wykaz
dotyczy działki 404/4 położonej w miejscowości Moderówka.
07.12.2016 więcej