Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
09.03.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie
bezprzetargowym. Dotyczy działki nr 1365/35 położonej w
Jedliczu przy ul. Trzecieskiego.
13.02.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w trybie
bezprzetargowym. Dotyczy działki nr. 1581/1 położonej w
miejscowości Moderówka.
13.02.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Wykaz
dotyczy działki 1233/1 położonej w miejscowości Jedlicze.
07.12.2016 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Wykaz
dotyczy działki 404/4 położonej w miejscowości Moderówka.
07.12.2016 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Wykaz
dotyczy działki 2191/1 położonej w miejscowości Jedlicze.
07.12.2016 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
09.11.2016 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
09.11.2016 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w trybie przetargowym
ustnym nieograniczonym.
09.08.2016 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze
przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w trybie przetargowym
ustnym nieograniczonym.
09.08.2016 więcej