Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa łącznicy
kolejowej Jedlicze - Szebnie"
11.09.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa i
przebudowa odcinka rurociągu ropy na Kopalni Ropy Naftowej i
Gazu Ziemnego Turaszówka - złoże Potok"
01.09.2017 więcej
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie
28.07.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze dotyczące przystąpienia
do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko prowadzonej w postępowaniu administracyjnym z
wniosku złożonego przez Firmę Raf - Ekologia Sp. z o.o., w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa instalacji
termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne wraz
z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami"
06.07.2017 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2017 r.
29.06.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie dotyczące wniosku Stowarzyszenia Ekologiczna
Moderówka
27.06.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa łącznicy
kolejowej Jedlicze-Szebnie"
27.06.2017 więcej
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie zmiany koncesji nr
54/92 na wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu
ziemnego za złoża "Potok"
25.05.2017 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowwiska w
Rzeszowie o wszczęciu dnia 16 maja 2017 r. postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn." "Budowa
łącznicy kolejowej Jedlicze-Szebnie"
24.05.2017 więcej
Zawiadomienie
Burmistrz Gminy Jedlicze zawiadamia, że zostało wszczęte z
urzędu postępowanie administracyjne w sprawie podziału
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w
obrębie Potok, w jednostce ewidencyjnej Jedlicze
09.05.2017 więcej