Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarubkowaniach dla przedwsięzięcia polegającego na budowie
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długie oraz częściuowo
na terenie miejscowości Poręby i Żarnowiec
15.12.2017 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
30.11.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Ministra Środowiska
27.11.2017 więcej
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze
17.11.2017 więcej
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
13.11.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie
10.11.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Budowa łącznicy
kolejowej Jedlicze - Szebnie"
11.09.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa i
przebudowa odcinka rurociągu ropy na Kopalni Ropy Naftowej i
Gazu Ziemnego Turaszówka - złoże Potok"
01.09.2017 więcej
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie
28.07.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze dotyczące przystąpienia
do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko prowadzonej w postępowaniu administracyjnym z
wniosku złożonego przez Firmę Raf - Ekologia Sp. z o.o., w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa instalacji
termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne wraz
z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami"
06.07.2017 więcej