Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe dyrektora Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Potoku Andrzeja Dziugana za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe dyrektora Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Potoku Andrzeja Dziugana za 2016 rok
13.07.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiem Elżbiety Leszczyńskiej za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiem
Elżbiety Leszczyńskiej za 2016 rok
13.07.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobieszynie Renaty Kosiek za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe dyrektora Szkoły Podstawowej w
Dobieszynie Renaty Kosiek za 2016 rok
13.07.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Jedliczu Bożeny Baran za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkół Publicznych
w Jedliczu Bożeny Baran za 2016 rok
13.07.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkół w Moderówce Renaty Niepokój za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkół w Moderówce
Renaty Niepokój za 2016 rok
13.07.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe dyrektora Samorządowego Przedszkola w Jedliczu Marioli Twaróg za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe dyrektora Samorządowego Przedszkola w
Jedliczu Marioli Twaróg za 2016 rok
13.07.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarnowcu Jacka Janochy za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarnowcu Jacka Janochy za
2016 rok
13.07.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi Tomasza Fortuny za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi Tomasza Fortuny za 2016 rok
13.07.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe dyrektora Szkoły Podstawowej w Piotrówce Stanisława Stręk za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe dyrektora Szkoły Podstawowej w
Piotrówce Stanisława Stręk za 2016 rok
13.07.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Dyrektora SPG ZOZ Artura Stachowicza
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Dyrektora SPG ZOZ Artura
Stachowicza wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
10.07.2017 więcej