Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOSiR w Jedliczu Wojciecha Florczaka
Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOSiR w Jedliczu Wojciecha
Florczaka wg stanu na dzień 7.10.2016 r.
16.12.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Pana Marka Wojdyły
Oświadczenie majątkowe Pana Marka Wojdyły wg stanu na dzień
6.10.2016 r.
16.12.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Pani Marioli, Krystyny Twaróg
Oświadczenie majątkowe Pani Marioli, Krystyny Twaróg dyrektor
Samorządowego Przedszkola w Jedliczu wg stanu na dzień
31.08.2016 r.
18.11.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Dziugana
Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Dziugana dyrektora
Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku wg
stanu na dzień 31 sierpnia 2016 r.
18.11.2016 więcej
Korekta oświadczenia majątkowego Dyrektora ZEASiP w Jedliczu
Korekta oświadczenia majątkowego Dyrektora ZEASiP w Jedliczu
27.10.2016 więcej
Korekta oświadczenia majątkowego Kierownika Referatu Pod. i Opł. Lok.
Korekta oświadczenia majątkowego Kierownika Referatu Podatków
i Opłat Lokalnych.
27.10.2016 więcej
Korekta oświadczenia majątkowego Dyrektora SPG ZOZ w Jedliczu
Korekta oświadczenia majątkowego Dyrektora SPG ZOZ w Jedliczu.
27.10.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Pani Krystyny Patlewicz
Oświadczenie majątkowe Pani Krystyny Patlewicz dyrektora
Samorządowego Przedszkola w Jedliczu wg stanu na dzień
31.08.2016 r. w związku z odwołaniem ze stanowiska dyrektora.
29.09.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Pani Michaliny Józefowicz
Oświadczenie majątkowe Pani Michaliny Józefowicz dyrektora
Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Potoku wg
stanu na dzień 31.08.2016 r. w związku z odwołaniem ze
stanowiska dyrektora
29.09.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Dyrektora GOK w Jedliczu
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Dyrektora GOK w Jedliczu wg
stanu na dzień 9.03.2016 r.
07.09.2016 więcej